МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична тема ліцею:

"Створення практико-орієнтованого навчального середовища для якісної підготовки кваліфікованих робітників"

Пріоритетні напрями та форми методичної роботи з педагогічними кадрами

Mетодична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити основні функції:

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею, основною базою для проведення усіх видів методичних заходів та організаційних форм самоосвіти педагогів

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією загальної методичної  теми: «Підготовка висококваліфікованих робітників в умовах інноваційної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти» та втіленням в життя проекту з національно-патріотичного виховання:«Роль освітнього середовища у формуванні національно свідомого покоління, патріотів своєї Батьківщини»